« Powrót do strony głównej

Wspaniała lekcja historii, biologii i geografii. Wystawa wyjaśnia genezę powstanie świata, przebieg epoki lodowcowej oraz początki życia na ziemi, przodków człowieka współczesnego. Organizatorzy zadbali o formę interaktywnego poznania - zwiedzający stają się uczestnikami fabularyzowanej gry przygodowej, która pozwala w interesujący sposób pozyskać wiedzę oraz rozwijać aktywność i kreatywność. ?