« Powrót do strony głównej

Po 4 miesiącach negocjacji podpisałem porozumienie z Union Investment i Apsysem na przedłużenie umowy Experymentarium w Manufakturze.Zwroty akcji były jak w thrilerze.Ostatecznie udało się dojśc do porozumienia.

Tradycyjnie sektor publiczny poza zainteresowaniem nie przyczynił się w żaden sposób do tego aby jedyna tego typu placówka w regionie łodzkim mogła pozostać.Placówki podległe Urzędowi Miasta i Urzędowi Marszałkowskiemu są nie komercyjne w myśl interpretacji urzędników  a Experymentarium jest,mimo,że wszystkie placówki i te publiczne i prywatne obiekty bilety sprzedają.