« Powrót do strony głównej

Dla odwiedzającego park tematyczny doświadczenie to jest proste: zanurzajace zabawne i totalnie satysfakcjonujące. Dla mnie parki tematyczne to skomplikowane  systemy opowiadania historii, funkcji, ekonomii i ludzkiego zachowania.Trendy wpływające na style życia, spędzanie czasu wolnego oraz rozwój technologiczny stawiają własne wymagania w kwestii jakości miejsc rozrywki. Projekty Marka Pisarskiego

Wstępne Studium Wykonalności Historycznego Parku Tematycznego w Koluszkach. Projekt zagospodarowania 16 hektarów terenów po starej cegielni w Koluszkach z przeznaczeniem na park tematyczny ukazujący historię Polski w odniesieniu do Bitwy Łódzkiej w 1914 r. Studium Wykonalności oraz Koncepcja Historycznego Parku Tematycznego w Koluszkach. Pełne Studium Wykonalności oraz rozszerzona Koncepcja Historycznego Parku Tematycznego w Koluszkach na obszarze 25 ha. Wstępne Studium Wykonalności Parku Rozrywki we Wrocławiu. Analiza finansowa projektu na zlecenie Urzędu Miasta Wrocławia. Dotyczyła ona stworzenia parku rozrywki typu "city park" na terenach po jednostce wojskowej na Kępie Mieszczańskiej. Koncepcja Historycznego Parku Tematycznego we wsi Besiekiery na terenie gminy Grabów. Projekt będący swoistego rodzaju podróżą przez poszczególne style architektoniczne. W centrum - ruiny zamku w Besiekierach. Projekt przebudowy Śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie. Prace projektowe dotyczące zmian układu funkcjonalnego oraz wizerunku największego polskiego lunaparku. Koncepcja kompleksu rozrywki i rekreacji na terenie gminy Kleszczów. Projekt opracowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów znajdującej się w pobliżu Hałdy Bełchatowskiej. Swobodna podróż człowieka przez kontynenty i epoki historyczne. Tematyczny park „Polska i Świat w miniaturze”. Projekt opracowany na zlecenie Parku Miniatur S.A. Wstępna koncepcja stworzenia takiego parku powstała w wyniku dyskusji o potrzebie wykreowania w Łodzi nowej, ogólnopolskiej atrakcji  w postaci parku „Polska i Świat w miniaturze” to miniaturowe repliki najsłynniejszych atrakcji turystycznych z Polski i świata w skali 1:25.Do współpracy zaproszono m.in Johanesa Lorijna autora 3 projektów parków miniatur w Europie.

Kompleksy parków i innych atrakcji:m.in:Rosenau -zaginione miasto,Truso-wyspy przygód,Wielkie zdrowie,Górka Retkińska w Łodzi

Zagospodarowanie okolic hałdy w gminie Kamieńsk