« Powrót do strony głównej

Z kilkuletnim opóźnieniem otwarto Centrum Nauki EC1 w Łodzi.

Historia tego projektu jest burzliwa i sięga 2005 roku kiedy Marek Pisarski zaproponował władzom Łodzi utworzenie dużego interaktywnego centrum nauki.

W 2007 roku Marek Pisarski opracował wstępną koncepcję funkcjonalną centrum ,która stała się podstawą do ogłoszenia konkursu architektonicznego.